I olika skeden stöter de flesta par på situationer som kan hota den gemensamma relationen. Det kan handla om dålig kommunikation, utebliven närhet och lust, svartsjuka, otrohet eller olika åsikter kring barnuppfostran, ekonomi, fördelning av praktiska sysslor eller kring prioriteringar i livet.

Det kan vara svårt att bryta dessa mönster själv och ibland tenderar specifika problem att växa sig större och sprida sig till flera områden. I en sådan situation kan det vara bra att ta hjälp av en utomstående, oberoende part som kan underlätta samtalen och belysa det som behöver förstärkas, förändras eller förnyas för att förhållandet ska kännas bra för båda igen.

Kognitiv Beteendeterapi har visat sig ge positiva effekter vid en rad olika problem. På senare tid har man även kunnat uppvisa goda resultat vid parterapi.

Terapin inleds vanligtvis med tre bedömningssamtal, ett tillsammans med båda parter och ett enskilt, där man går igenom de problem och styrkor som finns och hur varje part ser på relationen. Vid en fjärde feedback-session går man tillsammans igenom problem- och målformulering samt behandlingsupplägg. Vissa par nöjer sig med dessa fyra inledande samtal, för att själva jobba vidare med det som kommit fram. Andra väljer att fortsätta terapin och då tar behandlingsfasen vid där man arbetar parallellt med acceptansstrategier och beteendefokuserade interventioner. Med ökad acceptans för att vi är och fungerar olika kan förändring i en positiv riktning ske. Målet är att skapa ett klimat där relationen långsiktigt kan växa och stärkas.

I de fall där paret redan beslutat sig för att gå skilda vägar kan ett antal sessioner i parterapi bidra till ett fungerande fortsatt samarbete och en mindre konfliktfylld separation.

Parterapi enligt KBT passar par oavsett sexuell läggning eller civilstånd.

 

Kontaktuppgifter


På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till flera legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter som arbetar med parterapi enligt kognitiv beteendeterapeutisk metod, KBT.

Caroline Hyddén-Linnander

Dan Katz

Henrik Nystedt

Jan Bergström

Lina Tengland

Liv Svirsky

Marina Järvinen Katz 

​Therese Anderbro